+ نوشته شده توسط هواشناس در چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ و ساعت 8:53 |

+ نوشته شده توسط هواشناس در چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 8:21 |
نقشه های هواشناسی زمان : بررسی 24 ساعت آینده 48 ساعت آینده 72 ساعت آینده 96 ساعت آینده 120 ساعت آینده 144 ساعت آینده
الگوها :   تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها تمامی الگوها
ارتفاع 500 میلی بار فشار هوا تمامی زمان ها
توزیع فشار هوای سطح دریا تمامی زمان ها
بارش تمامی زمان ها
دما تمامی زمان ها
وزش باد تمامی زمان ها
میزان انرژی آب ها برای ایجاد رطوبت تمامی زمان ها

 

خاورمیانه

+ نوشته شده توسط هواشناس در دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 18:21 |
                   بارش ۲۴ ساعت آینده آسیا24 س آینده

+ نوشته شده توسط هواشناس در چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 10:57 |

+ نوشته شده توسط هواشناس در یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 11:58 |
+ نوشته شده توسط هواشناس در یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 11:4 |
تصاویر ماهواره ای از اقیانوس هند و دریای عرب


+ نوشته شده توسط هواشناس در شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 16:46 |
  • پیش بینی 10روزه دما خاورمیانه
  • پیش بینی 10روزه بارش خاورمیانه
  • پیش بینی 14 روزه رطوبت سطح خاک خاورمیانه
  • پیش بینی سایر نقاط جهان


پیش بینی ده روزه دما در خاورمیانه 

پیش بینی ده روزه بارش در خاورمیانه


پیش بینی ده روزه رطوبت سطح خاک در خاورمیانه


+ نوشته شده توسط هواشناس در شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 16:45 |
گرافیک ایران

+ نوشته شده توسط هواشناس در شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 16:30 |

رای ورود به انجمن هواشناس ایرانی روی آدرس زیر کلیک کنید:

http://iranmet.takbb.com


توجه:تصویر اتوآپدیت هست، اگر  تصویر آپدیت نبود این

صفــــــحه رادو سه بار بـــــــــــــازآوری  کــــــــــنیدتصاویر به طــــــور خـــــــــودکار به روز مــــــــــــیشود...

آخـــــــــــــــــــــــــــــرین تــــــــــــصــــــــــــــــاویر مــــــــــــــــــاهــــــــــــــواره ای مــــــــــــنطقه


+ نوشته شده توسط هواشناس در شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 16:21 |